Σε αυτό το κομμάτι της ιστοθέσης, κατηγοριοποιούμε τις εφαρμογές Βοηθητικών Τεχνολογιών με βάση τον τύπο της κατηγορίας του λογισμικού Βοηθητικών Τεχνολογιών στην οποία ανήκει. Επιλέξτε την κατηγορία λογισμικού Βοηθητικών Τεχνολογιών που επιθυμείτε.