Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές που λαμβάνουν ως είσοδο δεδομένα, όπως κείμενο (τίτλος ενός βιβλίου), εικόνα, γραμμωτούς κώδικες, κλπ. και επιστρέφουν ως έξοδο πληροφορίες (μέσω φωνής ή μέσω κειμένου), όπως το όνομα του αντικειμένου, και άλλες πληροφορίες γι' αυτό.

Σελίδα 1 από 2

Αναγνώριση Αντικειμένων

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 3/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Blindness
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: 5/5

Low vision
Βαθμολογία: 5/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 2