Η Συλλογή mΑΘΗΝΑ στοχεύει να ενημερώσει αλλά και να παρέχει στα Άτομα με Αναπηρία και τους επαγγελματίες δωρεάν λύσεις Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής για φορητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και tablets). Η συλλογή mΑΘΗΝΑ είναι συμπληρωματική της αντίστοιχης Συλλογής Δωρεάν Λογισμικού ΑΘΗΝΑ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες που προσφέρονται από το mΑΘΗΝΑ παρουσιάζονται με έναν οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, αφού έχουν εγκατασταθεί και δοκιμαστεί στο Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για κάθε δωρεάν λογισμικό Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, δίνονται οι εξής πληροφορίες: όνομα εφαρμογής, σχεδιαστής, έκδοση, κατηγορία(ιες) Βοηθητικών Τεχνολογιών που ανήκει, σχετική αναπηρία(ιες), περιγραφή, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, ειδικές πληροφορίες, σύνδεσμος για κατέβασμα και εικονίδιο εφαρμογής. 

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να περιηγηθείτε στον κατάλογο mΑΘΗΝΑ:

  •  Περιήγηση με βάση την Αναπηρία: Κατηγοριοποιεί το λογισμικό με βάση την αναπηρία στην οποία στοχεύει (Τύφλωση, Κινητική αναπηρία, Μειωμένη όραση, Μειωμένη ακοή, Αναπηρία λόγου, Δυσλεξία).
  • Περιήγηση με βάση το Λειτουργικό Σύστημα: Κατηγοριοποιεί το λογισμικό με βάση το λειτουργικό σύστημα της συσκευής στην οποία λειτουργεί (Android, iOS, MS-Windows).
  • Περιήγηση με βάση την Κατηγορία της Εφαρμογής: Κατηγοριοποιεί το λογισμικό με βάση τον τύπο της κατηγορίας του λογισμικού Βοηθητικών Τεχνολογιών στην οποία ανήκει.
  • Περιήγηση σε όλες τις εφαρμογές: Παρουσιάζει όλες τις εφαρμογές που βρίσκονται στην ιστοθέση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή mATHENA