Σε αυτό το κομμάτι της ιστοθέσης, κατηγοριοποιούμε τις εφαρμογές με βάση την Αναπηρία στην οποία στοχεύουν. Επιλέξτε την αναπηρία που σας ενδιαφέρει.