Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή κατάσταση που επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο που το άτομο σχετίζεται με το περιβάλλον του και την αλληλεπίδρασή του με άλλους ανθρώπους.

Η λέξη «φάσμα» περιγράφει το εύρος των δυσκολιών που οι άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να εμφανίσουν και το βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρεαστούν. Μερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να ζήσουν μια σχετικά φυσιολογική ζωή, ενώ για άλλους ο αυτισμός συνεδεύεται από μαθησιακές δυσκολίες ή και την ανάγκη συνεχόμενης υποστήριξης από ειδικούς.

Οι κύριοι τομείς δυσκολιών για τα άτομα με αυτισμό είναι η κοινωνική επικοινωνία, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι περιορισμένες ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα.

Οι άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού μπορεί επίσης να έχουν:

  • ασυνήθιστα αισθητηριακά ενδιαφέροντα, όπως το να μυρίζουν αντικείμενα ή να κοιτάζουν επίμονα κινούμενα αντικείμενα
  • αισθητηριακές ευαισθησίες συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής καθημερινών ήχων και υφών όπως το πιστολάκι για τα μαλλιά, οι ηλεκτρικές σκούπες και η άμμος
  • διανοητική ανεπάρκεια ή μαθησιακές δυσκολίες

Υπολογίζεται ότι 1 στα 100 άτομα έχει αυτισμό, ενώ ο αυτισμός πλήττει σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα τα αγόρια από τα κορίτσια.

Σελίδα 1 από 12

Αυτισμός

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: 4/5

Σελίδα 1 από 12