Σε αυτό το σημείο της ιστοθέσης, δίνονται όλες τις εφαρμογές Βοηθητικών Τεχνολογιών, που έχουμε συλλέξει και δοκιμάσει, με αλφαβητική σειρά. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε.

Σελίδα 1 από 65

Όλες οι εφαρμογές

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Hearing
Βαθμολογία: 3/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 65