Κινητική Αναπηρία

Motor disabilityLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Motor disabilityDyslexia
Βαθμολογία: 5/5

Motor disabilityLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Motor disabilityLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Motor disabilityLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη