Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες ειδοποιούν τον χρήστη με μη ηχητικά σήματα.

Ειδοποιήσεις

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Blindness
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: 3/5

Hearing
Βαθμολογία: 2/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη