Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που εκετελούν αναγνώριση ομιλίας.

Αναγνώριση Φωνής

Motor disabilityDyslexia
Βαθμολογία: 5/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη