Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες μετατρέπουν ομιλία σε νοήματα νοηματικών γλωσσών.

Μετατροπή Ομιλίας σε Νοηματική Γλώσσα

Hearing
Βαθμολογία: 2/5

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη