Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες μεταφράζουν κείμενα από μια γλώσσα σε μια άλλη.

Σελίδα 1 από 2

Μεταφραστής

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow visionHearing
Βαθμολογία: 4/5

BlindnessLow visionHearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 2