Αυτή η κατηγορία περιέχει εφαρμογές μπράιγ, όπου ο χρήστης μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο με συσκευή εξόδου σε μπράιγ μορφή, μπορεί να γράψει ένα κείμενο χρησιμοποιώντας μπράιγ και μπορεί να μάθει γραφή μπράιγ μέσω σύντομων ασκήσεων-μαθήματων. Όλες οι εφαρμογές υποστηρίζουν συστήματα μπραιγ 6-κουκίδων για ανάγνωση-γραφή και 8-κουκίδων για μαθηματικές/επιστημονικές εκφράσεις.

 

Σελίδα 1 από 2

Μπράιγ

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Blindness
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Blindness
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 2