Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση σε κοινώτητες κωφών, στην κουλτούρα και τις δραστηριότητές τους.

Κοινότητες Κωφών

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη