Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που κάνουν την πληκτρολόγηση ευκολότερη, προσφέροντας μερικές από τις παρακάτω λειτουργίες: ταξινόμηση-αναδιάταξη κουμπιών-εικονιδίων, μεγέθυνση κουμπιών-εικονιδίων, χρωματισμό κουμπιών-εικονιδίων, ρυθμιζόμενη αυτόματη διόρθωση και παροχή λεξικών, δόνηση κατά την πληκτρολόγηση, διάβασμα πληκτρολόγησης κ.ά.

Σελίδα 1 από 2

Πληκτρολόγηση-Πληκτρολόγια

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Dyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Motor disabilityLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: 5/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 2