Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που αφορούν την πλοήγηση στο διαδίκτυο, όπως είναι τα προγράμματα περιήγησης/φυλλομετρητές.

 

Πλοήγηση Διαδικτύου

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 5/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη