Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες μετατρέπουν την ομιλία σε κείμενο.

Σελίδα 1 από 5

Ομιλία σε Κείμενο

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: 2/5

Hearing
Βαθμολογία: 2/5

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 5