Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που μετατρέπουν το κείμενο σε ομιλία.

Φωνητική Έξοδος

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη