Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες μετατρέπουν κείμενο σε νοήματα νοηματικών γλωσσών.

Σελίδα 1 από 3

Μετατροπή Κειμένου σε Νοηματική Γλώσσα

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: 2/5

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: 3/5

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 3