Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν εύκολη επικοινωνία με κείμενο.

Επικοινωνία με Κείμενο

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη