Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις εφαρμογές που βοηθούν στην ανάγνωση βιβλίων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη σε ψηφιακή μορφή. Συνήθως αυτές οι εφαρμογές έχουν το δικό τους σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλίας ή χρησιμοποιούν το ενσωματωμένο στη συσκευή σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Σελίδα 1 από 3

Βιβλιο-αναγνώστες

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 5/5

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 3