Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες πραγματοποιούν ακουστικά τεστ (τα τεστ αυτά δεν αποτελούν ιατρικές εξετάσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό με επαγγελματικό εξοπλίσμό).

Ακουστικό Τεστ

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Hearing
Βαθμολογία: 4/5