Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες μετατρέπουν κείμενο σε κώδικα Μορς.