Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία ανάγνωσης και παραγωγής για προσβάσιμα βιβλία που ακολουθούν το πρότυπο DAISY. 

Daisy

BlindnessLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 3/5