Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει εφαρμογές με σκοπό να ενημερώσει το χρήστη σχετικά με ειδήσεις, επιστημονικά άρθρα,  νέα της αγοράς και  ιατρικά νέα.

Ειδήσεις

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 4/5

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 5/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη