Η Νοηματική Γλώσσα είναι μια οπτικοκινητική και όχι προφορική γλώσσα όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί την τοποθέτηση και την κίνηση των χεριών, τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του σώματος για να εκφραστεί. Ανεξάρτητα από το βαθμό ακουστικής απώλειας, αυτοί που χρησιμοποιούν συνήθως τη νοηματική για την επικοινωνία τους είναι: η κοινότητα των κωφών, οι γονείς των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί, οι διερμηνείς και εκείνοι που έχουν απώλειας ακοής σε ποικίλους βαθμούς. Οι χρήστες των smartphone και των tablet μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες δωρεάν εφαρμογές για να μάθουν και να εξασκήσουν κάποιες βασικές γνώσεις στη Νοηματική Γλώσσα διαφόρων χωρών.

Σελίδα 1 από 8

Νοηματική Γλώσσα

Hearing
Βαθμολογία: 4/5

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Hearing
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 8