Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές που έχουν ενσωματωμένους αναγνώστες οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα με απώλεια όρασης μπορούν να διαβάσουν πλοηγηθούν στην οθόνη της συσκευής τους και να εντοπίσουν οποιοδήποτε κείμενο.

Αναγνώστες Οθόνης

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 3/5

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 5/5