Τα βοηθήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας επιτρέπουν στον χρήστη να επικοινωνεί μέσω συμβόλων ή εικονιδίων. Κάποια από αυτά παρέχουν και τη δυνατότητα παραγωγής συνθετικής ομιλίας.

Σελίδα 1 από 14

Εναλλακτική Επικοινωνία

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disability
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Speech disabilityDyslexia
Βαθμολογία: 4/5

Σελίδα 1 από 14