Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές που σχετίζονται με την ψυχαγωγία του χρήστη, όπως ιντερνετικό ραδιόφωνο, η ανάγνωση των άρθρων σε περιοδικά, χρησιμοποίηση βιβλιοθήκες ακουστικών λογοτεχνικών βιβλίων, ηλεκτρονικές αγορές, βιντεοκλήσεις, εργαλειοθήκες κ.λπ.

Σελίδα 1 από 3

Διασκέδαση

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 4/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 5/5

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 3