Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εφαρμογές που με την χρήση του GPS μπορούν να δώσουν οδηγίες καθοδήγησης προορισμού στον χρήστη τους , αλλά και περαιτέρω πληροφορίες για κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, όπως τράπεζες, πάρκα, καταστήματα κ.α . 

 

Σελίδα 1 από 3

Πλοήγηση / GPS

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 2/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 4/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 4/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 1/5

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: 5/5

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Low vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Σελίδα 1 από 3