Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εφαρμογές οι οποίες μετατρέπουν νοήματα νοηματικών γλωσσών σε κείμενο.

Νοηματική Γλώσσα σε Κείμενο

Hearing
Βαθμολογία: 5/5