Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές και αναγνώριση ομιλίας για τον έλεγχο μιας άλλης εφαρμογής.και να ενεργοποιούν την αναγνώριση ομιλίας. Αυτό το είδος εφαρμογών επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη δική τους φωνή, ώστε η εφαρμογή να την αναγνωρίσει και να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες.

Φωνητική Ενεργοποίηση

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη