Σε αυτό το κομμάτι της ιστοθέσης, κατηγοριοποιούμε τις εφαρμογές Βοηθητικών Τεχνολογιών με βάση το Λειτουργικό Σύστημα των συσκευών, στις οποίες μπορούμε να τις εγκαταστήσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας.